Zastrzeżenie

Na tej stronie internetowej znajdują się informacje, które mają pomóc Ci we wprowadzaniu zmian w zachowaniu, które mogą przyczynić się do poprawy Twojego zdrowia.

Nie jest to jednak równoznaczne z poradą lekarską i nie należy zmieniać ani przerywać przyjmowania przepisanych leków, leczenia ani wprowadzać żadnych większych zmian w stylu życia bez uprzedniej konsultacji ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub odpowiednim pracownikiem służby zdrowia. Jeśli uważasz, że możesz cierpieć na jakąkolwiek chorobę, powinieneś natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

Rada Hrabstwa Suffolk i partnerzy podjęli uzasadnione kroki, aby zapewnić, że informacje zawarte na tej stronie są dokładne i aktualne w momencie publikacji, a także wykorzystali badania i dowody w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie, ale nie gwarantują, że są one kompletne , prawdziwe, dokładne, aktualne lub niewprowadzające w błąd lub że informacje będą stale dostępne lub w ogóle dostępne.

Rada Hrabstwa Suffolk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, które wystąpią, niezależnie od ich przyczyny.

Rada Hrabstwa Suffolk nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych na tej stronie internetowej, chociaż żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie ogranicza jakiejkolwiek odpowiedzialności, której Rada Hrabstwa Suffolk nie jest uprawniona do ograniczenia zgodnie z prawem

pl_PLPolish